CURTEA DE APEL IAȘI
str. Elena Doamna, nr. 1A, Iași, jud. Iași
Informații de interes public->Informații privind datele cu caracter personal

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal


Curtea de Apel Iași este înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub nr. 3067.

Curtea de Apel Iași prelucrează date cu caracter personal în scopul exercitării atribuţiilor prevăzute de lege.

Regulamentul (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE a devenit aplicabil de la data de 25.05.2018.

Datele publicate pe portalul instanței de judecată sunt preluate automat din cadrul bazelor de date ECRIS.

 

Orice eventuală încălcare a drepturilor protejate de Regulamentul (UE) 2016/679 poate fi reclamată la adresa de e-mail: ca.iasi.birp@just.ro

 

Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.